Open letter from Gaza to Moddi: Do Not Entertain Our Oppressor!

REBLOGGED: A brilliant letter here from Gaza to Moddi. Norwegian translation below.

Open letter from Gaza to Moddi:  Do Not Entertain Our Oppressor!

  ,Dear Moddi

Besieged Gaza, PalestineWe are a group of academics, students and youth from Gaza, and our only fault is being born Palestinian. You might think we are in an era from where you should not be murdered, tortured, forced to leave your houses and villages, denied water and electricity, restricted movement, imprisoned and regularly harassed and humiliated – all because of who you are when you are born, because of what is written on your identity card. But this encapsulates the reality of our entire lives for decades under the Israeli Apartheid that you are intending to entertain on 1st February and we implore you to take a stand by refusing to perform there.

The Israeli occupation of our land is the longest running in modern history. In Gaza we are in the seventh year of the Israeli imposed, medieval siege with our families and loved ones in what major Human Rights Organizations call the largest open air prison in modern history. Two thirds of us are UN registered refugees still dreaming of a return to our homes – the hundreds of Palestinian villages, towns and cities destroyed by Israeli bulldozers, tanks and missiles. The state you are planning to entertain is committed to a process of ethnic cleansing against us the indigenous people, a process that began with the Nakba in 1948. And now it is engaged in, what the Israeli academic Ilan Pappe calls, “slow motion genocide” against the 1.7 million population of Gaza, the majority of whom are children.

As this letter is penned from a refugee camp near Gaza City, it is Christmas Eve. And now the news comes through from East of Al-Maghazi refugee camp, central Gaza, that 3 year old Hala Abu Sabikha has been killed by shrapnel from an Israeli shelling. Her mother and her brothers, 3 year old Bilal and 6 year old Mohammad were injured while standing outside their house near a chicken farm. How will their family ever recover, overcome with permanent grief and loss from Gaza’s depleted hospital wards while those celebrating Christmas day in Norway and the rest of Europe sit in silence?

Hundreds of Palestinian Christians in Gaza are denied by Israel the possibility of going to Bethlehem, a one hour drive, for Mass this Christmas, and many more are denied entry coming from countries from outside. The Israeli regime controls all points of entry to Palestine.

We love music. But, we are deprived of it. For years musical instruments were one of those items banned from entering by Israel’s blockade, along with toys, pasta, school books and chocolate. The sound of Israeli-US made F16s, F15s, F35s, surveillance planes, white phosphorous bombs, naval gunboats and Merkava tanks drown the music and song that we delight in performing and listening to. Even listening to music on computers is impossible – in the last few months the Israeli siege and attacks on our power supply means we are now limited to 6 hours of electricity a day! The sewage system has also collapsed and many of the camps are flooded. Yet this is not an environmental disaster, this is imposed by the regime to which you plan on bringing your music.

Gaza

Do you know that most of the people in your audience will have served or are serving in the Israeli army? You are aware that we in Gaza could never cross the Israeli checkpoints to enjoy your music because we are Palestinian, born to mothers who do not have the “right” religion? We call upon your free soul that has been adding uplifting music into this disenchanted world of ours, to join those courageous people of conscience, artists like Elvis Costello, Annie Lennox, Roger Waters of Pink Floyd, Massive Attack, Gil Scott-Heron, Faithless, Carlos Santana, Vanessa Paradis, Natacha Atlas and Devendra Banhart. They are heeding the call to boycott Israel until it complies with international law, and until justice and accountability are reached just as the global Boycott Divestment and Sanction movement helped make way for the collapse of apartheid in South Africa.

The late, great Nelson Mandela said “We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians.” Archbishop Desmond Tutu on his visits to Palestine described some of Israel’s treatment of the Palestinians as worse than apartheid. Would you have performed in Apartheid South Africa? How would that look now? Endorsing the 2005 Palestinian call for Boycott, Divestment and Sanctions Tutu described as ‘unconscionable’ the prospect of the South African ‘Cape Town Opera’ performing in Israel earlier this year.

We ask you now, like so many people of your nation have stood with the oppressed in the past, to stand on the right side of history, to respond to our call from the Gaza ghetto to not turn your back on us. If you play in Israel, then we will be a short distance away from where you are playing. But your beautiful tunes will break our wrenching hearts and not sway our souls.

 Don’t entertain Apartheid this February 1st.

 Palestinian Students for the Academic Boycott of Israel (pscabi@gmail.com)

University Teachers’ Association

Åpent brev fra Gaza til Moddi

Kjære Moddi,

Okkuperte Gaza, Palestina. Vi er en gruppe av akademikere, studenter og ungdom fra Gaza, og vår eneste feil er at vi var født i Palestina. Kanskje dere mener vi er av en tid der du ikke skulle bli drept, torturert, tvunget til å forlate hjemmet ditt og bli nektet vann og electrisitet, begrenset område der du får bevege deg, fengslet og regelmessig undertrykket og mobbet. Alt bare på grunn av hvor du er født og hva som er skrevet i ditt identitetskort. Men dette innebærer virkeligheten i hele vårt liv, i flere tiår under Israelsk Apartheid der dere har intensjon å underholde den 1. februar, og vi oppfordrer dere sterkt til å ta et standpunkt ved å nekte å underhode der.

Den israelske okkupasjonen i vårt land er den lengste okkupasjon i nyere historie. I Gaza er vi nå i det syvende året av en påtvunget middelaldersk beleiring, med våre familer og alle dem vi er glade i boende i det Human Rights organisasjoner kaller det største frilufts-fengselet i nyere historie. To dredeler av oss er FN-flyktninger som fremdeles drømmer om å få reise tilbake til våre hjem, som er hundrevis av palestinske lansdbyer og byer som er ødelagt av israelske bulldosere, tanks og raketter. Det landet som dere planlegger å underholde i, holder på med en etnisk utrenskning av oss, det hjemmehørende folket, en prosess som begynte med Nakba i 1948. De er nå igang med det den israelske akademiskeren Ilan Pape kaller ”langsomt folkemord” (”slow motion genocide”) av Gazas befolking på 1.7 millioner, hvorav flesteparten er barn.

Idet dette brevet er skrevet fra en flyktningeleir i nærheten av Gaza City, er det julaften. Og nå kommer nyheten fra en flyktningeleir øst for Al-Maghazi i sentral Gaza, at 3 år gamle Hala Abu har blitt drept av splinter fra en israelsk granat. Hennes mor og hennes to brødre, 3 år gamle Bilal og 6 år gamle Mohammad, ble alle skadet mens de sto utenfor huset sitt i nærheten av en kyllingfarm. Hvordan vil familien noen gang komme på bena igjen, overmannet av sorg og tap på Gazas nedslitte sykehus mens de som feirer juledagene i Norge og resten av Europa forblir tause?

Hundrevis av palestinske kristne i Gaza blir nektet av Israel muligheten til å dra til Bethlehem, en times biltur, for å delta i julemessen. Og enda flere mennesker fra land utenfor dette området er også nektet adgang. Det israelske regimet kontrollerer alle inngangsmuligheter til Palestina.

Vi er glade i musikk. Men vi er fratatt musikken. I årevis har musikkinstrumenter vært noe av tingene som den israelske blokkaden forbyr oss å importere. Det har også vært tilfelle med leker,  pasta, skolebøker og sjokolade. Lyden av USA produserte F16, F15, F35, overvåkingsfly, hvit fosfor bomber, krigsskip og Merkava tanks drukner musikken og sangen som vi hadde glede av å utføre og høre på sammen.  Dessuten å høre på musikk på en computer er umulig. I de siste månedene har israelsk beleiring og angrep på våre kraftstasjoner betydd at vi har bare seks timer med strøm hver dag.  Kloakksystemet fungerer heller ikke og mange av flyktningsleirerne er oversvømt.  Men dette er ikke noen naturlig miljø catastrofe  –  det er en situasjon som er påtvunget oss av den israelske regeringen som dere har planer om å bringe deres musikk til.

Er du klar over at ditt publikum består av dem som har vært eller fremdeles er israelske soldater? Du vet sikkert at vi i Gaza kunne aldri krysse israelske checkpoints for å ha glede av din musikk fordi vi er Palestinere, født av mødre som ikke har ”den riktige” religionen.  Vi er takknemlige for det at du har bragt din inspirerende musikk til oss alle, men vi håper inderlig at du vil gjøre det samme som andre modige og samfunnsengagerte artister som for eksempel Elvis Costello, Annie Lennox, Roger Waters of Pink Floyd, Massive Attack, Gil Scott-Heron, the Pixies, Faithless, Carlos Santana and Devendra Banhart.  Disse musikkerne tar hensyn til oppfordringen om å boycotte Israel inntil de imøtekommer internasjonal lov og inntil rettferdighet og ansvarlighet  oppstår i Palestina på samme måten som BDS bevegelsen sørget for at det ble slutt med aparteid i Sør Afrika.

Nelson Mandela sa ”We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians.”  Archbishop Desmond Tutu, når han besøkte Palestina beskrev israelernes behandling av palestinerne som ”worse than appartheid”.  Ville du ha opptrådd in Apartheid South Africa?  Hvordan ville det ha blitt vurdert idag?  Da han ga støtte til den 2005 ”Palestinian call for Boycott, Divestment and Sanctions”, Tutu beskrev som uakseptabelt planen som Syd Afrikas ”Cape Town Opera” hadde om å opptre i Israel tidligere i dette året.

Vi ber deg nå å gjøre som så mange av dine landmenn har gjort før  –  å støtte de undertrykte, å stå på den riktige siden av anstendighet og følge vår anmodning og ikke vende ryggen til oss.  Hvis du skulle spille i Israel, ville vi være like i nærheten, men dine vakre melodier ville knuse våre hjerter.

Ikke støtt Apartheid på første februar!

                        Palestinian Students for the Academic Boycott of Israel

                        University Teachersæ Association

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s